Taklimat kepada Syarikat Perumahan Negara Berhad Koporate team SPNB.COM.MY berkenaan pembinaan web dari segi security dan web maintenance pada 28Julai 2016 di Wisma Pekeso