Pada 2011 di jemput oleh Koperasi Persatuan Usahawan Brunei untuk menerangkan konsep on line business kepada 250 usahawan di Hote Brunei